<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;เคยไหมเมื่อเราไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์&nbsp;ชมวัตถุโบราณของเก่าแก่ อายุเป็นร้อยๆ พันๆปี ได้แล้วเห็นป้ายตัวเลขหรือตัวอักษรห้อยอยุ่กับวัตถุที่เรียงรายมากมายเต็มไปหมด บางครั้งก็เขียนลงไปที่ตัววัตถุ ชุดตัวเลข ตัวอักษรเหล่านั้นคืออะไรกัน ชื่อวัตถุ หรือเป็นวันเวลาที่ขุดพบ หรืออะไรกันแน่ เราจะมาไขข้อข้องใจกัน&nbsp;ณ ที่นี้</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; รู้ไหมว่า..วัตถุทุกชิ้นในพิพิธภัณฑ์นั้น จะต้องมีการทำทะเบียนวัตถุจดบันทึกข้อมูลทุกชิ้น เป็นข้อมูลทางกายภาพเช่น ภาพถ่ายวัตถุ ระบุสภาพ ขนาด ความยาว น้ำหนัก สี วัสดุ เรื่องราวที่มาของวัตถุ และทำบัตรประจำวัตถุ มีเลขประจำวัตถุ เรียงตามปีที่รับเข้ามา ชุดของสะสม เลขลำดับวัตถุ หรือวัตถุบางชิ้นมาด้วยกันเป็นเซ็ต เช่น ชุดเครื่องชา มีถาดรอง มีฝาปิด ก็จะต้องทำอักษรระบุ รวมกันเป็น ยกตัวอย่างเลขประจำวัตถุแบบสากล เช่นชุดแก้วกาแฟพร้อมฝารองรับเข้ามีในปี1992 ชุดที่1 ชิ้นที่1 ตัวแก้วกาแฟจะได้เลขดังนี้ 1992.1.1A และฝารองเป็น&nbsp;1992.1.1ฺB เป็นต้น&nbsp;&nbsp;ทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะใช้อ้างอิงต่อการค้นหา เคลื่อนย้ายวัตถุ หมุนเวียนผลัดกันนำวัตถุมาจัดแสดง นำไปดูแลรักษา หรือทำการจัดเก็บที่ห้องคลังวัตถุเพื่อรักษาสภาพวัตถุนั้นไว้</p>

วันที่แก้ไขล่าสุด : 17 กันยายน 2562

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน