<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;พิพิธภัณฑ์เอกสารประวัติศาสตร์ของธนาคารแห่งนาโปลี (Museo dell&rsquo;Archivio Storico del Banco di Napoli) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2015 พิพิธภัณฑ์มีชื่อแบบสั้นอีกชื่อหนึ่งว่า ilCartastorie หมายถึง การ์ดที่เล่าเรื่องราว การ์ดในที่นี้คือหน้ากระดาษที่บันทึกรายการบัญชีของธนาคาร เวลาเรานึกถึงนักบัญชีและการลงบัญชีเรามักจะนึกถึงตัวเลขเยอะๆ กับคนที่นั่งอยู่หลังห้องมีกองแฟ้มและเอกสารบังจนมิด ที่นี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละ มันเต็มไปด้วยชั้นเก็บเอกสารสูงจรดเพดานกินความยาวถึง 75 กิโลเมตร เอกสารที่มีอายุ 450 ปี เปลี่ยนความคิดที่ว่าบัญชีเป็นเพียงตัวเลข เพราะนอกจากบัญชีจะเป็นฐานข้อมูลเพื่อการบริหารแล้วบัญชียังเป็นฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์อีกด้วย&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <center> <p><img src="https://www.museumsiam.org/upload/content_4525/2021_05/1621315176_113.JPG" alt="" width="630" height="351" /></p> </center> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; โดยปกติเวลาบันทึกบัญชีแต่ละรายการเราจะเขียนคำอธิบายรายการไว้ด้านล่าง ซึ่งมักจะเขียนให้สั้นที่สุดคือหนึ่งประโยค แต่คำอธิบายรายการของที่นี่ให้รายละเอียดค่อนข้างมาก และเมื่อมีรายการทางบัญชีและชื่อผู้คนที่เกี่ยวข้องถึงสิบเจ็ดล้านชื่อ ทั้งประชาชนทั่วไป เกษตรกร ศิลปิน เชื้อพระวงศ์ ขุนนาง พ่อค้า นายทหาร ฯลฯ ผู้มาติดต่อธนาคารด้วยกิจกรรมต่างๆ กัน เราก็สามารถจะใช้มันปะติดปะต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในหลายมิติของนครนาโปลี จังหวัดอื่นของอิตาลี ไปจนถึงบางประเทศในยุโรปและอเมริกา แล้วแต่ว่ารายการทางบัญชีที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะพาเราไปถึงไหน เราสามารถติดตามเรื่องราวการว่าจ้างศิลปินผู้วาดภาพบนเพดานโบสถ์ซานเซเวโร (Cappella Sansevero) ที่มีชื่อเสียงของนาโปลี เรื่องราวการขุดค้นเมืองโบราณเฮอร์คิวเลเนียม (Herculaneum) และปอมเปอี (Pompei) ไปจนถึงงานแต่งงานหรือกระทั่งการจัดงานศพของใครสักคน</p> <p>&nbsp;</p> <center> <p><img src="https://www.museumsiam.org/upload/content_4525/2021_05/1621315176_336.JPG" alt="" width="630" height="420" /></p> </center> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; พิพิธภัณฑ์ใช้อาคารพาลาซโซริคคา (Palazzo Ricca) บนถนนทริบูนาลี (Tribunali) ซึ่งปัจจุบันเป็นถนนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่นักท่องเที่ยวจะเดินผ่านไปมากันอย่างเนืองแน่น แต่เมื่อ 400 ปีก่อนมันเคยเป็นที่ตั้งของธนาคารบังโก ดิ ปอเวรี (Banco dei Poveri หรือ ธนาคารคนยาก (Bank of the Poor)) ธนาคารซื้อคฤหาสน์หลังนี้มาใช้เป็นสำนักงานใหญ่ในปี ค.ศ.1617</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ผู้เขียนจะขอเล่าประวัติของธนาคารสักเล็กน้อย เพื่อที่จะได้เข้าใจว่าธนาคารบังโก ดิ ปอเวรีเกี่ยวข้องอันใดกับธนาคารแห่งนาโปลี และเหตุใดเอกสารทั้งหลายจึงมารวมกันอยู่ที่นี่</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ธนาคารแห่งนาโปลีก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1463 &nbsp;ต่อมาในปี ค.ศ.1539 ธนาคารเปิดส่วนให้บริการรับจำนำ (Monte di Piet&agrave; ในภาษาอิตาลี) เป็นสถานธนานุเคราะห์ดำเนินการแบบสาธารณกุศลให้บริการแก่พ่อค้ารายย่อย ช่างฝีมือ ศิลปิน เกษตรกร และผู้มีรายได้น้อยได้กู้เงินด้วยการนำสิ่งของมูลค่าปานกลางมาวางเป็นหลักประกันได้โดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำมาก เพื่อเปิดช่องทางให้คนเหล่านี้เข้าถึงสินเชื่อได้โดยง่ายแทนที่จะใช้เงินกู้นอกระบบหรือเงินกู้ที่ขูดรีดดอกเบี้ย เงินทุนของสถานธนานุเคราะห์มาจากการบริจาคของเหล่าขุนนางคหบดีที่เป็นคริสตศาสนิกชน ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วกิจการส่วนนี้ไม่ใช่ธนาคาร แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐโดยมีเป้าหมายที่จะกีดกันชาวยิวออกไปจากธุรกิจออกเงินให้กู้แบบขูดรีดดอกเบี้ย หลังจากนั้นในช่วงปี ค.ศ.1563 &ndash; 1640 มีธนาคารอีก 7 แห่งในนาโปลีที่เปิดให้บริการแบบเดียวกัน บางแห่งก็มีวัตถุประสงค์เฉพาะแตกต่างกันไป เช่น เพื่อการศึกษา เพื่อเด็กกำพร้า หรือเพื่อการรักษาพยาบาล และธนาคารบังโก ดิ ปอเวรีก็เป็น 1 ใน 7 แห่งนี้ ต่อมาในปี ค.ศ.1794 พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 4 (Ferdinand IV) ซึ่งขณะนั้นครองราชอาณาจักรนาโปลี (Regno di Napoli) ได้ประกาศให้ควบรวมธนาคารทั้ง 8 แห่งเข้าด้วยกันภายใต้ชื่อธนาคารชาติแห่งนาโปลี (Banco Nazionale di Napoli) และยังคงมีนโยบายให้ดำเนินการสถานธนานุเคราะห์ต่อไปในมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>&nbsp;</p> <center> <p><img src="https://www.museumsiam.org/upload/content_4525/2021_05/1621315176_682.JPG" alt="" width="629" height="408" /></p> </center> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; เอกสารทางบัญชีจาก 8 ธนาคารทั้งในส่วนที่ดำเนินธุรกิจธนาคารตามปกติและส่วนที่เป็นสถานธนานุเคราะห์ รวมทั้งเอกสารเก่าอื่นๆ ของธนาคารได้ถูกโอนมาเก็บไว้ในอาคารที่เคยเป็นสำนักงานของธนาคารบังโก ดิ ปอเวรี ตั้งแต่ปี ค.ศ.1819 โดยพระราโชบายของพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 (พระองค์เดียวกับพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 4 แต่ในปี ค.ศ. 1816 เปลี่ยนพระนามใหม่เพราะได้ปกครองทั้งราชอาณาจักรนาโปลีและซิซิลี รวมเรียกว่าราชอาณาจักรแห่งสองซิซิลี (Regno delle Due Sicilie)) การสะสมเอกสารยังคงดำเนินต่อมา ธนาคารแห่งนาโปลีนับเป็นธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงให้บริการมาจนถึงปลายปี ค.ศ.2018 จึงปิดกิจการ โชคดีที่ก่อนหน้านั้นประมาณปลายศตวรรษที่ 20 ธนาคารได้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อดูแลงานพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคมวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาวิจัย ฯลฯ อาคารบังโก ดิ ปอเวรีและเอกสารประวัติศาสตร์ทั้งหมดได้เข้ามาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิ ซึ่งภายหลังได้แยกตัวออกจากธนาคารโดยสมบูรณ์เพียงไม่กี่ปีก่อนที่ธนาคารจะปิดตัวลง</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์จึงได้ดูแลเอกสารจำนวนมหาศาลและอยากให้ผู้คนได้เข้ามาใช้มันเพื่อการศึกษาค้นคว้าไม่ว่าในด้านใดๆ ก็ตามที่จะเป็นไปได้ &nbsp;ทีมงานของพิพิธภัณฑ์จึงได้หาทางนำเสนอเพื่อให้ผู้คนได้รู้จักแล&nbsp; ะเข้าใจ พวกเขาได้แบ่งเอกสารเพียงส่วนน้อยมาจัดแสดงในห้องควบคุมอุณหภูมิ แสง และความชื้น โดยใช้เทคนิคมัลติมิเดียดึงเรื่องราวในสมุดบัญชีออกมาเล่า ห้องจัดแสดงห้องแรกต้อนรับเราด้วยเสียงกระซิบจากบรรดาสรรพบัญชีด้วยเรื่องเล่าที่พวกมันเก็บงำเอาไว้หลายร้อยปี แม้จะเป็นภาษาอิตาลีแต่ก็สามารถสื่อความหมายให้เข้าใจในทันทีถึงแรงบันดาลใจของพิพิธภัณฑ์ (ดูคลิปท้ายสุด)</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ผู้เขียนจะไม่เล่าในรายละเอียดของแต่ละห้อง คลิปการบรรยายของเซอร์จิโอ ริโอโล (Sergio Riolo) ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เนื่องในโอกาสที่พิพิธภัณฑ์ได้รับรางวัลมรดกวัฒนธรรมของสหภาพยุโรป (EU Prize for Cultural Heritage) ในปี ค.ศ.2017 คงจะช่วยให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของทีมงานและภาพบางส่วนของการจัดแสดง</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <center> <p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/_x8POkgB-l8" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> </center> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; เหนือสิ่งอื่นใด ผู้เขียนหวังว่าหากท่านใดมีโอกาสไปเยือนนาโปลี ก็อยากจะเชิญชวนให้ไปดูด้วยตา สัมผัสด้วยมือ ฟังสรรพเสียง และหายใจกลิ่นอายอันเก่าแก่ด้วยตนเอง</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #800000;"><strong><u>แหล่งที่มาของข้อมูล</u></strong></span></p> <p>เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์<br /> <a href="http://www.ilcartastorie.it/perche-un-museo/">http://www.ilcartastorie.it/perche-un-museo/</a></p> <p>เฟสบุ๊คของพิพิธภัณฑ์<br /> <a href="https://www.facebook.com/museoilcartastorie/">https://www.facebook.com/museoilcartastorie/</a></p> <p>เว็บไซต์ของมูลนิธิ<br /> <a href="https://www.fondazionebanconapoli.it/en/">https://www.fondazionebanconapoli.it/en/</a></p> <p><a href="https://archive.org/details/historyandprinc00gilbgoog/page/n20/mode/2up">https://archive.org/details/historyandprinc00gilbgoog/page/n20/mode/2up</a></p> <p><a href="http://www.naplesldm.com/banconapoli.php">http://www.naplesldm.com/banconapoli.php</a></p> <p><a href="https://artsandculture.google.com/exhibit/public-banks/RwJyM6e-SUk0Kw">https://artsandculture.google.com/exhibit/public-banks/RwJyM6e-SUk0Kw</a></p> <p><a href="https://www.acri.it/2021/01/28/il-cartastorie-storie-nascoste-tra-scaffali/?fbclid=IwAR1SjfXz_7qSDMwl-ZpYtzn0XV8PrZFfaDoItV6Si3KYV8yb-UMDbmOeaxQ">https://www.acri.it/2021/01/28/il-cartastorie-storie-nascoste-tra-scaffali/?fbclid=IwAR1SjfXz_7qSDMwl-ZpYtzn0XV8PrZFfaDoItV6Si3KYV8yb-UMDbmOeaxQ</a></p> <p><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Banco_di_Napoli">https://en.wikipedia.org/wiki/Banco_di_Napoli</a></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #800000;"><strong><em>กระต่ายหัวฟู</em></strong></span></p>

วันที่แก้ไขล่าสุด : 18 พฤษภาคม 2564

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน