สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดให้บริการพร้อมกับการเปิด บรรยายของมหาวิทยาลัยในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2514 เป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าทางวิชาการสำหรับอาจารย์และนักศึกษา อาคารชั่วคราวในขณะนั้น ตั้งอยู่ใกล้ประตูเข้าด้านซ้ายมือติดกับคณะมนุษยศาสตร์ มีพื้นที่ประมาณ 1,800 ตารางเมตร (40 เมตร x 45 เมตร) จุที่นั่งอ่านและบริการประมาณ 1,000 ที่นั่ง มีหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส ประมาณ 20,000 เล่ม มีนิตยสาร วารสารภาษาไทยและต่างประเทศ 150 รายการและเมื่ออาคารสำหรับหอสมุดสร้างเสร็จ จึงได้ย้ายมา ณ อาคาร NB3A และ NB3B มีพื้นที่ประมาณ 3,200 ตารางเมตร จุที่นั่งอ่านและบริการประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 1,600 ที่นั่ง

ที่มา : http://www.lib.ru.ac.th

วันที่แก้ไขล่าสุด : 9 มกราคม 2559

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน